TietosuojaselosteRekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan
velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää
informointivelvoitteen.1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: Asiointipalvelu Mika ja SannaYhteystiedot:

Osoite: Knaapintie 21

Postinumero toimipaikka : PennalaYhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissaYrityksen / henkilön nimi: Asiointipalvelu Mika ja Sanna/
Mika Pirttiniemi

osoite : Knaapintie 21

postinumero toimipaikka: 16320 pennala

puhelinnumero: 0405376239

sähköposti: tilaa.ostokset.kotiin@gmail.comTapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan
yhteystiedot:Tietosuojavastaava:Yrityksen / henkilön nimi : Asiointipalvelu Mika ja Sanna/
Mika Pirttiniemi

osoite : Knaapintie 21

postinumero toimipaikka : 16320 pennala

puhelinnumero : 0405376239

sähköposti: tilaa.ostokset.kotiin@gmail.com2. Rekisteröidyt

Asiakkaat3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn
asiakassuhteen perusteellaHenkilötietojen
käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitusHenkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin
tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:asiakassuhteen hoitaminen

palveluistamme kertominen

laskutus4.
Rekisteriin tallennettavat henkilötiedotAsiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:Yhteystiedotnimi

osoite

sähköposti

puhelinnumero

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä
koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen yhteystiedot : Sama kuin
yrityksen yhteystiedotTarkastusoikeusRekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.Oikeus tietojen
oikaisemiseenRekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat
virheelliset tai puutteelliset tiedot.VastustamisoikeusRekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä,
mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.SuoramarkkinointikieltoRekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen
suoramarkkinointiin.Poisto-oikeusRekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos
tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen
joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa.On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla
lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto
Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän
vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.Suostumuksen
peruuttaminenJos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu
ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi
rekisteröity peruuttaa suostumuksen.Rekisteröity voi
valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulleRekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme
kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan
ratkaistua.ValitusoikeusRekisteröidyllä
on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee,
että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.Tietosuojavaltuutetun
yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot
saadaan säännönmukaisesti:asiakkaalta itseltään
asiakassuhteen syntyessä7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta
markkinointitarkoituksiin Asiointipalvelu Mika ja Sanna ulkopuolelle.8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin
kauan, kuin asiakkuus on voimassa9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät Asiointipalvelu Mika ja Sanna.10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.11. Automaattinen
päätöksenteko ja profilointi


Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai
profilointiin.